Start

Vi består av 67 fastigheter på Alhamn Nördskatan och utgör ett av Luleå kommuns trivsammaste fritidsområde

VÄLKOMMEN TILL

Alhamns tomtägareförening

Om du som medlem upptäcker vattenläckage

på någon tomt eller i det gemensamma vattensystemet ber vi dig att omedelbart kontakta någon i vattengruppen

    Datum för styrelsemöten och årsmöte under 2020 - 2021

  • Söndag den 30 augusti  
  • Söndag den 11 oktober   
  • Söndag den 6 december  
  • Söndag den 21 mars (ändrat datum!)
  • Söndag den 18 april
  • Söndag den 6 juni
  • Söndag den 25 juli (årsmöte)


Kör sakta på våra vägar och ha reflex eller

lampa på dig och din hund när du är ute i

mörker och promenerar. Håll också din

hund under uppsikt och helst kopplad.


OBS! Ingen trädfällning eller annan åtgärd får enligt markägaren göras på "våra grönområden" utanför vår egen tomt tills vidare utom rensning av dikena längs våra vägar samt längs "pensionärsstigen" längs udden. Se mejl utsänt till alla medlemmar den 31 augusti 


Copyright ® 2012 alhamnstomt.se 

Antal besökare på denna sida: