Regler och tips

 Alhamns tomtägarförening

På denna sidan finns lite olika årsmötesbeslut och tips från styrelsen 

UTDRAG UR PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2015, §12


 Styrelsen föreslår årsmötet att besluta följande:


  • Medlem som inte betalat sin av årsmötet beslutade årsavgift vid april månads slut får en påminnelse och uppmaning att betala inom två veckor.
  • Om årsavgiften inte är betalad efter dessa två veckor får medlemmen en ny påminnelse att betala avgiften och nu tillkommer en dröjsmålsavgift på 500 kr samt information om att ifall beloppet inte är betalat inom ytterligare två veckor kommer årsavgift plus dröjsmålsavgift att gå vidare till inkasso.
  • Om avgiften plus dröjsmålsavgiften inte är betalad inom de två veckorna lämnas ärendet vidare till inkasso och medlemmen får betala årsavgift plus dröjsmålsavgift plus inkassokostnader

 Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.