Styrelse

 Alhamns tomtägarförening

Alhamns tomtägarförening – styrelsen under verksamhetsåret 2019-2020

Pär Wassermann

Småbåtsgatan 8F

972 35 Luleå

073-0821950

par.wassermann@yahoo.se

Bengt Klefsjö

Armévägen 23

974 43 Luleå

070-222 31 82

bengt.klefsjo@telia.com

Ordförande

Vald 2019 på två år till 2021

Tomt 1:94

Alhamns Södra Strandväg 156

Sekreterare

Vald 2018 på två år till 2020

Tomt 1:97

Alhamns Södra Strandväg 146

Eva-Karin Landstedt

Västra Skolgatan 11

972 53 Luleå

070-648 07 62

ewis99@bredband.net

Jan Heikkilä

Agronomvägen 6

954 41 Södra Sunderbyn

076-128 01 99

heikkila.jan@gmail.com

Ledamot

Vald 2019 på två år till 2021

Tomt 1:85

Alhamns Södra Strandväg 143

Ledamot

Vald 2018 på två år till 2020

Tomt 1:98

Alhamns Södra Strandväg 144

Styrelsesuppleant

Vald 2019 på två år till 2021

Kenneth Hedberg

Alhamns Södra Strandväg 149

975 92 Luleå

070-660 54 03

kenhed@telia.com

Tomt 1:82

Alhamns södra strandväg 149

Revisorer

Angelique Bohm

Alhamns södra strandväg 131

975 92 Luleå 

070-668 20 76

angeliquebohm@hotmail.com

Kassör

Vald 2018 på två år till 2020

Tomt 1:77

Alhamns Södra Strandväg 131

Åke Broström

Stormvägen 229

986 34 Luleå

070-529 43 56

ake.brostrom@hotmail.com

Styrelsesuppleant

Vald 2018 på två år till 2020

Tomt 1:62

Alhamns Södra Strandväg 77

Anna Kejonen

070-303 22 82 - Vald 2019 på två år till 2021

Maria Granberg

070-528 46 41 - Vald 2018 på två år till 2020

Suppleant, Johnny Norberg

070-242 31 84 - Vald 2018 på två år till 2020

Inger Lindsund

Sammankallande

070-666314

Michael Jacobsson

070-6289641

Mats Holmström

070-5177224

Samtliga valda 2019 på ett år till 2020

Valberedning

Copyright ® 2012 alhamnstomt.se