Arbetsgrupper

 Alhamns tomtägarförening

Alhamns tomtägarförening – arbetsgrupper under verksamhetsåret 2017-2018

Vattengruppen

Jim Andersson

Sammankallande

Björn Åström

070-696 60 74 - Vald 2019 på två år till 2021

070-356 24 02 - Vald 2018 på två år till 2020

Bengt Anttila

Per-Erik Öqvist

072-531 57 10 - Vald 2018 på två år till 2020

070-2298070 - Vald 2019 på två år till 2021

Vattengruppen består av fyra personer, varav en är sammankallande.

Väggruppen

Lars-Arne Niemi

Sammankallande

076-809 00 07 - Vald 2018 på två år till 2020

Marko Lassheikki

070-240 57 86 - Vald 2018 på två år till 2020

Vakant under 2019-2020

??? - Vald ??? på två år till ???

Väggruppen består av tre personer, varav en är sammankallande.

Eva Lundgren Björnström

Sammankallande

070-605 91 65 - Vald 2018 på två år till 2020

Tillsätts under hösten

Lars Hetta

070-395 83 72 - Vald 2018 på två år till 2020

Trivselgruppen består av tre personer, varav en är sammankallande.

??? - Vald 2019 på ett år till 2021

Trivselgruppen

Badplatsansvarig: Gunilla Kejonen

070-890 45 55

070-222 31 82

Vik webbmaster: Bengt Klefsjö

Copyright ® 2012 alhamnstomt.se